Truck van de toekomst

als hybride, op LNG of CNG

1-02-2016

Hybride aandrijving en aardgas lijken beiden een goed alternatief voor motorbrandstof. Met name voor LNG (Liquefied Natural Gas, ofwel vloeibaar aardgas) -voertuigen. Dat blijkt uit het TNO-rapport ‘Brandstofbesparing en CO2-reductie anno 2016’.

Brandstofbesparende maatregelen

Voor het onderzoek van TNO werden tussen 2010 en 2014 brandstofbesparende maatregelen geëvalueerd bij 34 transportbedrijven. Denk aan rijden op monofuel LNG en CNG (Compressed Natural Gas; samengeperst aardgas), dual fuel LNG en CNG maar ook aan rijden met hybride vrachtauto’s. Eén van de conclusies uit het onderzoek is dat met name monofuel LNG-voertuigen kunnen profiteren van deze maatregelen. Ondanks de lage dieselprijs.

Monofuel is rijden op één brandstof in plaats van dual fuel waar gereden wordt met twee brandstofsystemen: één voor LNG of CNG en één voor een tweede brandstof als benzine of diesel.

Truck van de Toekomst

Het onderzoek werd gedaan in het kader van het TNO-programma Truck van de Toekomst. Opdrachtgever daarvan is het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Doel van het programma is het gebruik van meer brandstofbesparende maatregelen te stimuleren. Vooral in het vrachtverkeer, dat een groot aandeel heeft in de CO2-uitstoot.

De resultaten zijn donderdag 28 januari j.l. gepresenteerd aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en verladersorganisatie EVO.