Tussen 2 waterstof-auto’s en duurzaam inkopen

Column Erik Kemink

25-01-2016

Het dieselgate schandaal neemt met de week grotere vormen aan. Eerst was er de onthulling van de sjoemelsoftware. Volkswagen bleek deze in te bouwen in haar dieselmodellen, om de tests voor de emissie van vervuilende stoffen te omzeilen. Maar deze week bleek dat het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en TNO al maanden eerder correspondeerden over auto’s die te rooskleurig uit de test kwamen. Ook de diesels van Opel, Audi, Peugeot en Mercedes bleken veel vervuilender dan gedacht. Reden voor D66- Kamerlid Stientje van Veldhoven om het kabinet om opheldering te vragen.

Van Veldhoven was overigens één van de Kamerleden en fractiemedewerkers waarmee ik deze week goede gesprekken voerde in Den Haag. Bij welke partij ik ook was, hetzelfde beeld overheerste. Iedereen is gemotiveerd om een duurzame economie te realiseren. Er is lichte nervositeit dat de grand act die daarvoor de basis moet leggen – het Energieakkoord – de hooggespannen verwachtingen nog niet waarmaakt. Zie ook de lauwe reacties op het Energierapport, dat minister Kamp vorige week uitbracht. Te weinig concreet.

Wel concreet – en in weerwil van alle negatieve berichten van Dieselgate – zijn de stappen die vooruit gezet worden op weg naar 100% duurzaam vervoer in 2030. Staatssecretaris Dijksma van Milieu nam maandag de sleutel in ontvangst van twee dienstwagens op waterstof. Nu zijn er nog maar twee tankstations voor waterstof, maar in 2020 is er mede dankzij PitPoint een landelijk dekkend netwerk van 20 H2– tankstations. De sfeer op de bijeenkomst vond ik bijzonder optimistisch.

Het zou een leuk gebaar zijn als Dijksma komende week een ritje naar de Tweede Kamer maakt in de waterstofauto. Zij heeft immers aankomende donderdag (28 januari) een debat over maatschappelijk verantwoord inkopen door de overheid. Dat dit nog niet helemaal lekker loopt, bleek onder andere uit het rapport Goed (Aan) Besteed van Stichting Natuur en Milieu. Daarin zijn de aanbestedingen rond vervoer van gemeenten en provincies onder de loep genomen. De meerderheid bleek niet eens de vereiste minimumeisen voor milieu te stellen. Bepaald niet ‘100% duurzaam’ – terwijl dat wel is afgesproken.

Eerlijk is eerlijk, het is ook best lastig. Ik geef het ze te doen, die gemeentes die ingewikkelde bestekken moeten opstellen voor de aanbesteding van taxibusjes of bussen. Om ze daarbij te helpen, heeft de Rijksoverheid een apart ‘expertisecentrum aanbesteden’, genaamd PIANOo (die o’s horen zo). Onze collega Marco Fossen, een echte doorzetter die namens PitPoint betrokken is bij tal van aanbestedingen, loopt hier dagelijks tegenaan. Bij zeven van de tien gemeentelijke inkopers hebben ze vaak nog nooit van PIANOo gehoord. En als ze het al kennen, dan blijkt de informatie vaak niet erg toegankelijk. Ik denk dat beter informeren en communiceren vanuit PIANOo duurzaam inkopen door overheden een enorme versnelling kan geven. Helemaal als je als politiek ook nog eens jaarlijks de gemeentes gaat benchmarken hierop.

Dat PIANOo speelt een ‘belangrijke rol’ in de plannen van staatssecretaris Dijksma. ‘Stap 3’ van haar ‘Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen’ behelst verbetering van kennis en opleiding van de inkopers – door PIANOo dus. Maar dat moet dan wel met een stuk minder geld. Uit de begroting 2016 van Economische Zaken blijkt dat de ‘apparaatskosten’ van PIANOo in 2016 meer dan halveren. Van 2,2 miljoen naar 1,1 miljoen euro per jaar (zie tabel pagina 144). En als ik dan zie hoe belangrijk PIANOo kan zijn bij het verbeteren van duurzaam inkopen, dan baart mij dat zorgen en begrijp ik ook niet goed waarom dit gebeurt.

Honderd procent duurzaam inkopen, het Energieakkoord. De grote omwentelingen blijken in de praktijk weerbarstig. Maar ondertussen rijden er toch weer twee waterstofauto’s van het Ministerie op de weg. In plaats van diesels. En dat stemt weer optimistisch.

Erik Kemink is directeur van PitPoint clean fuels, voorheen bekend als CNG Net en LNG24. Erik geeft sinds 2008 met veel plezier leiding aan deze oud-werkmaatschappijen van Ballast Nedam. Hij werkte tussen 2002 en 2008 in verschillende functies voor Ballast Nedam en The Netherlands Water Partnership en studeerde Civiele Techniek in Delft. Hij is getrouwd en is vader van 4 jonge kinderen. Met PitPoint gaat Erik voor 100% schoon vervoer in 2030, “een ambitieuze doelstelling maar wij zijn er van overtuigd dat het mogelijk is en doen er alles aan de overgang naar schone brandstoffen te faciliteren.” @ErikKemink