Visie, geen vies woord

Politieke nieuwsflits #34

30-08-2016

Terwijl de zon afgelopen week eindelijk haar gezicht liet zien, is het zomerreces in politiek Den Haag bijna ten einde. Nog een week voordat het nieuwe parlementaire jaar begint. De contouren worden zo langzamerhand zichtbaar: de coalitie is het nagenoeg eens over de begroting van 2017, Mark Rutte heeft zich opnieuw gekandideerd als lijsstrekker voor de VVD en de verkiezingsprogramma’s rollen een voor een van de band als schone auto’s. Wij zijn blij om te zien dat D66 in haar conceptprogramma duurzaam inkopen door de overheid als randvoorwaarde ziet voor schone groei en nieuwe welvaart, waarbij niet mag worden getoornd aan de bijbehorende criteria. Zo is het maar net!

Belang cng / groengas in energietransitie

Gertjan Lankhorst, topman van Gasterra en voorzitter van KVGN, claimt in een opiniestuk in het FD dat het “te vroeg is om gas af te schrijven.” Hij ziet voor gas een belangrijke rol weggelegd in de energietransitie. Lankhorst noemt o.a. hernieuwbaar groengas op basis van vergisting als instrument richting verduurzaming van onze energievoorziening. Uit het artikel blijkt verder dat aardgas vooral flexibel worden ingezet moet worden op plekken waar op dat moment (nog) geen werkbare of betaalbare duurzame alternatieven voorhanden zijn, zoals in het water- en wegvervoer (rijden op vloeibaar aardgas) en in de industrie (gas als grondstof en energiebron). In toenemende mate zullen voor die toepassingen ook hernieuwbare gassen, zoals biogas en waterstof, beschikbaar komen.

Meer CNG-tankstations in Nederland

Om 100% schoon vervoer in 2030 te realiseren is een forse uitbreiding van de infrastructuur noodzakelijk. PitPoint heeft deze week weer nieuwe stappen gezet richting 2030: zo is in Cuijk een nieuwe CNG-tankstation geopend. Dit brengt het totaal in Nederland op 150.

Lokale ondernemers, zoals Taxi van Dijk, merken dat opdrachtgevers schone brandstoffen omarmen en dat in Europese aanbestedingen vaak wordt gevraagd naar rijden op CNG. Tekenen aan de wand dat de markt voor duurzaam vervoer aan het groeien is en de tijd van diesel achter ons ligt.

Van primair naar circulair

Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), kwam met een lezenswaardig bericht over de noodzaak van het ombuigen naar een circulaire economie. Volgens ECN is Nederland erg kwetsbaar doordat onze economie nog lange tijd afhankelijk zal zijn van primaire grondstoffen. Zonder trendbreuk vreest ECN namelijk dat de vraag naar bepaalde grondstoffen het aanbod ver zal overtreffen. Laten we hopen dat het zo ver niet hoeft te komen. PitPoint hoopt in ieder geval dat de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s stil zullen staan bij dit onderwerp en hun visie hier over zullen geven.

Veel aandacht voor ‘zuivere’ uitstoot

Buiten dit blog zouden wij zo langzamerhand ook een wekelijkse dieselgate blog kunnen schrijven. Zo zou de Franse overheid een rapport over emissies bij Renault hebben beïnvloed en blijkt een software update van Volkswagen aan te tonen dat, in tegenstelling tot wat de fabrikant beweerde, dieselauto’s meer stikstof uit te stoten dan daarvoor. Gelukkig zijn er wakkere Kamerleden zoals Stientje van Veldhoven van D66 en Liesbeth van Tongeren van GroenLinks die Kamervragen hierover hebben gesteld. Gelet op de Kameragenda de komende tijd (met veel aandacht voor duurzame mobiliteit) zal het laatste woord hier nog niet over zijn gezegd.

Aandacht over de grens

 In het buitenland worden de ontwikkeling op het gebied van duurzame mobiliteit in Nederland op de voet gevolgd, zo blijkt uit een artikel in The Independent over het debat in ons land over het verbieden van de verkoop van benzine- en diesels vanaf 2025 (naar een idee van PvdA-Kamerlid Jan Vos). Nederland moet natuurlijk uitvoering moet geven aan het klimaatakkoord van Parijs om zo haar luchtkwaliteit te verbeteren. Wat de politiek de komende jaren ook zal gaan besluiten, wij weten zeker dat schone brandstoffen de toekomst hebben. De Tweede Kamer debatteert op 13 oktober o.a. over dit onderwerp tijdens het Algemeen Overleg Elektrisch Rijden. Wij bouwen ondertussen al weer aan de volgende 150 CNG-tankstations in Nederland, en daarbuiten.