Wees op tijd, schoon vervoer komt dichterbij!

13-03-2017

De campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen komt maar niet op gang. Het is ook jammer om te constateren dat het klimaat en het milieu amper een rol van betekenis spelen deze verkiezingen. Evergreen ‘rekeningrijden’ kwam wel kort terug tijdens het RTL-debat van vorige week. We hebben het al vijftien jaar over rekeningrijden, maar wij hebben toch echt een goedkopere en betere oplossing: overstappen op schone brandstoffen!

Nederland blijft Europees zorgenkindje

Zo blijkt de CO2-uitstoot van verkeer in Nederland veel hoger dan tot nu toe werd gedacht. Onderzoek van CE Delft laat zien dat een kwart van de totale CO2-uitstoot in Nederland wordt veroorzaakt door verkeer en vervoer. Dit terwijl op mondiale schaal de CO2-uitstoot juist wordt afgeremd, zo bleek uit cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving. Zo blijkt maar weer eens dat Nederland een van de slechtste jongetjes van de Europese klas is als het over het milieu gaat. De hoge scores op het gebied van zorg, onderwijs en pensioenen ten spijt. Reden te meer om nu echt vaart te gaan maken met de energietransitie!

Bij onze Oosterburen worden gelukkig wel flinke stappen gezet richting schoon vervoer: zo wordt het de dieselrijder steeds lastiger gemaakt. (Fiscale) ontmoediging van fossiele brandstoffen is iets waar PitPoint zich al jaren sterk voor maakt. Hopelijk leent een nieuw kabinet wat goede ideeën van hun Duitse collega’s.

PitPoint maakt werk van LNG en CNG

Ook in Europees verband wordt gewerkt aan de verduurzaming van wegtransport, alhoewel het een fragiel proces blijft. PitPoint neemt in ieder geval het voortouw om Europa  te verduurzamen. Met dank aan subsidie van de Europese Commissie kunnen wij ons netwerk van LNG tankstations door Europa verder ontwikkelen. Door deze alternatieve brandstof voor een breder publiek beschikbaar te maken dragen wij bij aan het verbeteren van de Europese luchtkwaliteit en -leefomgeving.

In Nederland zitten wij ook niet stil, zo hebben wij vorige maand het allereerste CNG-tankstation op Schiphol in een nieuw jasje gestoken. Zo kunnen taxi’s, particulieren en logistieke dienstverleners op onze nationale luchthaven verder blijven vergroenen.

Samen de voorhoede vormen

Tot slot zouden wij ook graag onderzoeksinstituut TNO willen noemen, die samen met de Gemeente Eindhoven de luchtkwaliteit wil verbeteren. Een goed initiatief, dat maar eens bewijst dat een samenwerking tussen overheid, bedrijven, burgers en wetenschap noodzakelijk is voor de verdere verduurzaming.

Het mag duidelijk zijn dat we er nog lang niet zijn. Maar elke dag komen wij dichterbij ons doel, schoon vervoer in 2030. Nu maar hopen dat iedereen er op tijd bij is en de komende jaren geen achterhoedegevecht blijft voeren!