Zoet water, zout water en nieuwe energie

Politieke nieuwsflits #42

25-10-2016

Een bewindspersoon en een departement toegewezen gekregen die voor je lobbyen, dat klinkt aantrekkelijk. Realiteit voor de Nationale Iconen 2016. Minister Kamp van Economische Zaken maakte afgelopen week in ‘De Wereld draait door’ bekend dat Redstack, Groasis en ASML zich dit jaar zo mogen noemen. Drie bijzondere innovaties met economische potentie die bijdragen aan mondiale duurzaamheidsambities. Om er een uit te lichten: Blue Energy (Redstack) heeft als doel elektriciteit op te wekken uit het verschil in de zoutconcentratie van zout en zoet water.  Momenteel wordt hierdoor op de Afsluitdijk energie opgewekt uit zoet water uit het IJsselmeer en zout water uit de Waddenzee.

Een uniek project dat bijdraagt aan de energietransitie waarin burgers, bedrijven en overheden een duurzame energiewinning nastreven zonder CO2-uitstoot. Wij willen de drie winnaars in ieder geval van harte feliciteren!

Aandeel hernieuwbare energie voorzichtig omhoog

Een ander (redelijk) hoopvol bericht afgelopen week was de Nationale Energieverkenning 2016 die de eerder genoemde minister Kamp naar de Tweede Kamer stuurde. Deze verkenning liet zijn dat het gestelde doel van 16% hernieuwbare energie in 2023 in beeld komt, alhoewel een eerder doel, te weten 14% duurzame energie in 2020, waarschijnlijk niet wordt gehaald. Ook op korte termijn is er dus werk aan de winkel. Om de ambitie kracht bij te zetten wordt er een ‘Energietransitie financieringsfaciliteit’ (ETFF) opgetuigd die financiers warm moet maken voor duurzame investeringen.

Alle beetjes helpen, van Nationale Iconen in het zonnetje zetten tot op zoek gaan naar creatieve financiering. Wij weten nog wel wat alternatieven, wat te denken van het opstellen van de Europese markt voor groen gas bijvoorbeeld? Hier zullen we in komende blogs nader bij stilstaan.

Week van de Klimaattop

In het licht van bovenstaande is het ook positief dat deze week de Nationale Klimaattop wordt georganiseerd. Zowel het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties als overheden zullen goed vertegenwoordigd zijn aan tafel. Het Rijk wil “nieuwe initiatieven, maatregelen en acties die bijdragen aan CO2-reductie bij elkaar brengen”, in navolging van het klimaatakkoord van Parijs. Wij hopen dat dergelijke bijeenkomsten ook concrete initiatieven op zullen leveren. Met hopelijk een belangrijke rol voor mobiliteit en duurzaam inkopen in de transitie naar een duurzame energievoorziening!