Provinciale staten 2019

Onze maatschappij staat voor één van de grootste uitdagingen van ons tijdperk: het verder tegengaan van klimaatverandering. Een belangrijk onderdeel hiervan is het beëindigen van het gebruik van fossiele brandstoffen. PitPoint is leverancier van schone en hernieuwbare brandstoffen en staat vooraan in de strijd om vervoer in Nederland te verduurzamen.

Er is een grote taak weggelegd voor de Nederlandse overheden om de energietransitie aan te moedigen. In het bijzonder voor de provincies, die onder anderen verantwoordelijk zijn voor klimaat, energie en openbaar vervoer in hun regio. In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 doet PitPoint daarom een aantal aanbevelingen. Hieronder kunt u per provincie onze aanbevelingen vinden.

Drenthe

Download de flyer ‘Provinciale Staten Drenthe’

Flevoland

Download de flyer ‘Provinciale Staten Flevoland’

Friesland

Download de flyer ‘Provinciale Staten Friesland’

Gelderland

Download de flyer ‘Provinciale Staten Gelderland’

Groningen

Download de flyer ‘Provinciale Staten Groningen’

Limburg

Download de flyer ‘Provinciale Staten Limburg’

Noord-Brabant

Download de flyer ‘Provinciale Staten Noord-Brabant’

Noord-Holland

Download de flyer ‘Provinciale Staten Noord-Holland’

Overijssel

Download de flyer ‘Provinciale Staten Overijssel’

Utrecht

Download de flyer ‘Provinciale Staten Utrecht’

Zeeland

Download de flyer ‘Provinciale Staten Zeeland’

Zuid-Holland

Download de flyer ‘Provinciale Staten Zuid-Holland’