Blog: Het regent klimaattoppen

Door PitPoint CEO Erik Kemink

30-11-2017

Twee jaar na het afsluiten van het klimaatakkoord, lijkt de doelstelling om de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden te houden voorlopig wishful thinking. Onlangs kwamen klimaatministers uit alle landen bijeen tijdens de jaarlijkse VN-Klimaattop in Bonn. Daar gingen ze in gesprek over onder meer het verder terugdringen van broeikasgassen. Dat is hard nodig, blijkt uit een rapport van de VN World Meteorological Organization (WMO). Die acht de kans groot dat het jaar 2017 tot de top drie van de warmste jaren ooit behoort.

Ook de jaarlijkse ranglijst met de landen die het best presteren in het tegengaan van klimaatverandering, de Climate Change Performance Index 2017, stemt mij helaas somber. Wederom ging niemand er met de hoofdprijs vandoor, en zijn de eerste drie plekken op deze ranglijst bewust leeg gelaten. De reden?: “Zelfs na het akkoord van Parijs, heeft geen land nog voldoende gedaan om de gevaarlijke invloeden van klimaatverandering te voorkomen,” aldus de opstellers van de lijst.

Trump als verbindende factor

Ondanks deze sombere berichten, was het niet alleen kommer en kwel in Bonn. Er was ook sprake van een zekere eensgezindheid. Het besluit van Donald Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen, was voor de 195 aanwezige lidstaten een extra stimulans om het verdrag daadwerkelijk te realiseren. Zo zijn er tijdens de top afspraken gemaakt over de meting en rapportering van CO2-uitstoot, en is er een stappenplan opgesteld voor de volgende VN-top over het klimaat in Polen.

Overigens was de VS niet geheel afwezig tijdens de top. Een kleine delegatie Amerikanen was hiervoor speciaal afgereisd naar Bonn. George David Banks, White House special advisor on climate change, liet zelfs vallen dat er nog een kans bestaat dat Trump van gedachten verandert over het verdrag. Hoewel dat als een grote verassing zou komen, staat Trump wel bekend om zijn onvoorspelbare handelen. Bestaat er dan toch nog hoop dat de VS het klimaatverdrag weer gaat steunen?

Parijs: Klimaattop 2.0

Degenen die in Bonn nog niet waren uitgepraat, kunnen op 12 december terecht in Parijs. Daar wordt wederom een internationale conferentie over het klimaat gehouden, met president Macron als gastheer. Macron organiseert deze top om investeerders aan te trekken die bereid zijn de financiële last te dragen voor de afspraken in Parijs twee jaar geleden. Macron deed in Bonn de belofte om elke euro die Trump terugtrekt uit het programma tegen klimaatverandering te compenseren. Dat zijn nou nog eens beloftes waar wij als PitPoint blij van worden!

Alternatieve brandstoffen in de lift

Ondertussen is Europa in de ban van de alternatieve brandstoffen. De Europese Commissie maakte bekend de komende jaren zo’n 800 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van mobiliteitsinfrastructuur op basis van bijvoorbeeld elektriciteit. Dergelijke investeringen zijn van harte welkom, aangezien Europa de opgestelde doelen met betrekking tot alternatieve brandstoffen tot dusver niet behaald heeft.

Dat zulke subsidies hun vruchten afwerpen, blijkt bijvoorbeeld in IJsland. Met subsidie van de Europese Unie is het voor olie-importeur Skeljungur mogelijk drie waterstofpompen op het eiland te plaatsen, net als een elektrolyse-installatie ter productie van waterstofgas. In Engeland zorgt start-up Bio-Bean dat de iconische rode bussen in Londen deels kunnen gaan rijden op olie gewonnen uit koffieafval. Dit afval is afkomstig van Londense koffietenten, waardoor elke koffiedrinker in Londen bijdraagt aan schonere lucht in de stad.

Overheden, stop met dieselvoertuigen!

PitPoint hoopt dat ook Nederlandse initiatieven binnenkort aanspraak kunnen maken op een subsidie van de Europese Commissie. Want, ook hier zijn genoeg ideeën voor de inzet van alternatieve brandstoffen die bijdragen aan een schoner klimaat. Onze ogen zijn daarbij onder meer gericht op de lokale overheden in Nederland. Wij zien graag dat zij nu écht daad bij woord voegen en alleen nog duurzame voertuigen aanschaffen. Onze boodschap is helder: stop met de aankoop van dieselvoertuigen! Helaas blijkt uit een onlangs verschenen rapport van Natuur en Milieu dat driekwart van hen nog niet op de goede weg is.

En dat terwijl de benodigde tankinfrastructuur voor duurzame brandstoffen blijft groeien. Zo heeft PitPoint onlangs een gecombineerd EV/CNG tankstation geopend in Haarlem voor busmaatschappij Connexxion, en zijn we druk bezig met de bouw van verschillende LNG- en waterstoftankstations. Stap voor stap maken wij de weg vrij voor het gebruik van duurzame voertuigen: nu is het aan de overheden om het juiste voorbeeld te geven.

Erik Kemink

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *