CNG

Het gas is groener bij PitPoint

CNG staat voor Compressed Natural Gas. Ofwel: aardgas onder druk. Het een schone voordelige fossiele brandstof met een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx, en CO2. Wilt u met uw bedrijf nagenoeg CO2-neutraal rijden? Kies dan voor Groengas. U tankt CNG aan de pomp en wij zetten, op uw verzoek, vervolgens de hoeveelheid CNG om naar Groengas door middel van een groengas-certificaat. PitPoint produceert Groengas in Nederland. Het wordt gemaakt uit biogas, dat ontstaat bij vergisting van groen- en snoeiafval, rioolslib en mest. Elk jaar groeit het aandeel Groengas met 5% zodat wij binnenkort alleen nog maar Groengas leveren op onze CNG-tankstations. Als u ervoor kiest om Groengas te tanken bij PitPoint dan rijdt u op Groengas dat is geproduceerd bij onder andere Meerlanden en Ecofuels.

Prijs aan de pomp: 113,4 eurocent (incl. BTW)
Lees alles over CNG/groengas

LNG

De schoonste brandstof voor vrachtverkeer

LNG staat voor Liquefied Natural Gas, ofwel voor vloeibaar aardgas. Aardgas kennen we van ons huishoudelijk gebruik maar het wordt ook al heel lang toegepast als brandstof in de vervoerssector.
Daar wordt het met name toegepast bij zwaar transport als vrachtauto’s en grote schepen. Binnen de transportsector is het schoonste brandstof die op dit moment voorhanden is.

Prijs aan de pomp: € 0,971 (excl. BTW)/€ 1,175 (incl. BTW).

De LNG-prijs wordt maandelijks gewijzigd. Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

Waterstof

Rijden op water. Nu kinderschoenen, straks zevenmijlslaarzen

Bij PitPoint geloven we heilig in de potentie van waterstof als schone brandstof. Er worden geen schadelijke stoffen uitgestoten en het is onuitputtelijk.

Lees alles over Waterstof

Elektriciteit

Gedegen alternatief voor lokaal en regionaal vervoer

Het aantal elektrische voertuigen dat wordt gebruikt door consumenten, bedrijven en lokale overheden groeit met de dag. De bijdrage van elektriciteit aan luchtkwaliteit en klimaatverbetering is aanzienlijk, met name als deze wordt opgewekt met schone energiebronnen zoals wind en zon. Dat is de reden waarom PitPoint oplaadstations voor elektrische voertuigen ontwerpt, bouwt en beheert op openbare plekken en voor privé gebruik door bedrijven.

Lees alles over elektrisch rijden
Legenda
Tankstation
Tankstation
Tankstation
Tankstation

Openingstijden
Beschikbaar op