Waterstof

Nu kinderschoenen, straks zevenmijlslaarzen

Rijden op waterstof staat nu nog in de kinderschoenen. Toch investeert PitPoint nu al in waterstoftankstations. We zijn er namelijk van overtuigd dat waterstof een wezenlijk onderdeel is van een toekomstig portfolio van duurzame brandstoffen. Waterstof is namelijk onuitputtelijk en bij het gebruik komen geen schadelijke stoffen vrij.

Meer informatie over waterstofauto’s

Veel potentie

grenzeloze mogelijkheden

Waterstof heeft veel potentie en de mogelijkheden zijn nagenoeg grenzeloos. Waterstof geproduceerd middels elektrolyse welke gevoed wordt met duurzame elektriciteit maakt zero emissie mobiliteit mogelijk. De mogelijkheden van productie op locatie draagt bij aan een verdere verduurzaming.

Waterstof, Een Rooskleurige toekomst

Waterstof heeft veel potentie als schone brandstof. Het grote voordeel van rijden op waterstof is dat er geen luchtverontreiniging ontstaat, het enige dat uit de uitlaat komt, is water. Waterstof is een gas dat niet uit de grond gehaald kan worden. Het moet geproduceerd worden. Waterstof kan op locatie geproduceerd worden door middel van elektrolyse of steam reforming of het kan worden aangevoerd met tube trailers. In dat laatste geval is het vaak een restproduct van een nabijgelegen fabriek.

Als waterstof wordt geproduceerd door bijvoorbeeld op wind- of zonne-elektriciteit water te scheiden via elektrolyse is zero emissie mobiliteit mogelijk. Door de sterke groei in duurzaam opgewekte energie, zoals zon en wind, zullen op den duur overschotten aan elektriciteit ontstaan. Die kunnen vervolgens worden omgezet in waterstof. Omdat waterstof wordt gemaakt uit water dat weer wordt teruggegeven aan de natuur is de grondstof zelf onuitputtelijk. Zolang er maar duurzame elektriciteit kan worden opgewekt voor de productie van waterstof uit water.

Hier geeft PitPoint de toekomst vorm

Hoewel het opslaan van waterstof uit duurzame energie pas in de toekomst mogelijk is, is het nu belangrijk om de technologie verder te ontwikkelen door waterstoftankstations te maken. Een dekkende infrastructuur is een belangrijke eerste stap om de eerste voertuigen op waterstof te kunnen laten rijden. Voor PitPoint is de eerste prioriteit dan ook het aanleggen van een Infrastructuur.

Pit Point is daarom betrokken bij verschillende Europese trajecten voor de ontwikkeling van waterstoftankstations. Zo heeft Pitpoint een waterstofstation voor bussen in Antwerpen en is PitPoint is ook in Nederland actief bij diverse waterstof projecten. PitPoint zoekt aansluiting bij de HIT 2-corridors, een project dat dekkende waterstofinfrastructuur nastreeft van België tot Finland. PitPoint stuurt aan om tot 2020 vijf tot tien waterstoftankstations te installeren als onderdeel van de waterstofcorridor.

Steuntje in de rug

Op dit moment kan rijden op waterstof nog niet concurreren met rijden op CNG en LNG of met traditionele brandstoffen zoals diesel en benzine. De ontwikkelingen die plaatsvinden op het gebied van waterstof zijn en worden dan ook zonder uitzondering mogelijk gemaakt door subsidies. Een goed voorbeeld hiervan is het HIGH V.LO City project. En het interreg-project Waterstofregio 2.0.

Goed op weg

De weg naar 100% schone en hernieuwbare brandstof is lang. Maar we zijn al heel goed op weg. We bouwen aan een landelijke infrastructuur voor de reeds beschikbare, schonere brandstoffen. We werken mee aan de ontwikkeling van tankstations en voertuigen. En we blijven onderzoeken. Driven by Nature: Brandstofonafhankelijk en innovatief.

Lees meer: