Afval & recycling

Steeds meer gemeenten en regionale samenwerkingsverbanden worden zich bewust van de noodzaak om fossiele brandstoffen zoals diesel en benzine te vervangen door schone en duurzame alternatieven. Verbetering van de lokale luchtkwaliteit, verminderen van CO2 en hergebruik van grondstoffen zijn daarbij de beoogde doelen. Het inzamelen en recyclen van afval en overige restmaterialen bieden gelukkig aanzienlijke kansen voor de transitie naar zero emissie.

Tanken bij de burger en andere schone brandstoffen in de afvalbranche

Bent u verantwoordelijk voor het wagenpark van uw gemeente of regio dan weet u als geen ander: mobiliteit speelt een belangrijke rol bij de realisatie van een gezonde en duurzame leefomgeving. In de transitie naar schoon vervoer zullen de inzamel- en overige bedrijfsvoertuigen de komende jaren een metamorfose moeten ondergaan.

Aan u de schone taak om het wagenpark opnieuw in te richten op basis van de laatste vereisten voor duurzaam inkopen van vervoer. Uiteraard zonder afbreuk te doen aan de continuïteit van de bedrijfsvoering: (inzamel)voertuigen moeten altijd kunnen uitrijden.

Juist binnen de afval- en recyclingbranche is het realiseren van schoon en duurzaam vervoer een herkenbaar en tevens kansrijk vraagstuk. Zo rijdt u als gemeente of regio met groengas als brandstof als het ware op uw eigen product. Oftewel: ‘Tanken bij de burger’. Groengas is namelijk gemaakt van het door inwoners zelf verzamelde GFT-afval.

Naast personenauto’s en bestelwagens kunnen ook zware voertuigen zoals vrachtwagens en inzamelvoertuigen op deze vrijwel CO2-neutrale brandstof rijden. Een mooier voorbeeld van circulaire economie is er praktisch niet!

Ook het rijden op waterstof is in opkomst onder afvalbedrijven. Waterstof heeft veel potentie: Het is onuitputtelijk en bij het gebruik ervan komen geen schadelijke stoffen vrij. De mogelijkheid van productie op locatie draagt bij aan verdere verduurzaming.

Samen op weg naar schoon vervoer

Met ruim tien jaar ervaring als leverancier van schone en duurzame brandstoffen beschikt PitPoint over de data, kennis, en middelen om uw transitie naar schoon vervoer optimaal te laten verlopen. Samen met u bepalen wij de juiste brandstofmix voor uw type inzamelvoertuigen, vereiste actieradius, en specifieke behoeften. Wij staan hierbij garant voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering door zorg te dragen voor maximale beschikbaarheid van de brandstof van uw keuze: groengas, LNG, elektriciteit, waterstof, of een combinatie hiervan.

Ook kijken wij naar de voor u benodigde tank- en laadpunten. Wellicht dat u met uw inzamelvoertuigen gebruik kunt maken van bestaande openbare tank- of laadpunten. Zo niet, dan kunnen wij ervoor kiezen om een nieuw publiek toegankelijk station te realiseren bij u in de buurt. Of u laat door PitPoint nieuwe infrastructuur plaatsen op uw bedrijfsterrein. Zo kunt u bijvoorbeeld het ‘tanken bij de burger’ zelf in de praktijk brengen met uw eigen groengas-station. Ook het ontwikkelen van een innovatief waterstoftankstation op locatie behoort tot de mogelijkheden. PitPoint verzorgt het hele traject voor u: van ontwerp, financiering en realisatie tot service en onderhoud van tank- en/of laadinfrastructuur, én uiteraard levering van de brandstoffen.

Het aanbod van voertuigen in de afval- en recyclingbranche dat rijdt op brandstoffen zoals groengas, waterstof en elektriciteit is ruim. En dit wordt steeds ruimer omdat ook de fabrikanten van deze voertuigen zich ook realiseren dat schone en duurzame brandstoffen de toekomst hebben

Info uit de branche

Bekijk hier het laatste nieuws en relevante blogs uit de afval- en recyclingbranche. Of laat u overtuigen door de ervaringen van uw collega’s in onze case studies – en volg hun voorbeeld door te kiezen voor schone brandstof.

Meerlanden rijdt op eigen afval

Nieuws

Lees hier de nieuwsberichten in de categorie ‘Afvalbeheer’.

Blogs

Lees hier de blogs in de categorie ‘Afvalbeheer’.

Case studies

Bekijk hier de case studies in de categorie ‘Afvalbeheer’.

Relatie Manager Overheid

Marco Fossen

+31 (0)6 13234634
+31 (0)30 4100800
marco.fossen@pitpoint.nl
Twitter: @MarcoFossen