Varen op LNG

LNG voldoet aan de milieueisen

Veel lagere uitstoot van schadelijke stoffen

De luchtkwaliteit in Nederland is een van de slechtste van Europa. Het gebruik van LNG als brandstof in de scheepvaart draagt bij aan een betere luchtkwaliteit. Want LNG verbrandt veel schoner dan diesel.

170621_Emissie_lng

Bron 1: CO2-emissiefactoren – Bron 2: Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB) – Bron 3: CMTI

Milieueisen voor de scheepvaart worden de komende jaren aangescherpt. Met LNG voldoet uw vloot aan de huidige en toekomstige emissienormen.

LNG bunkerstation Keulen

Financiële voordelen

De overstap naar LNG als brandstof is ook economisch voordeliger. Neem een binnenvaartschip dat voor LNG kiest. De meerprijs zal ongeveer 1.000.000 euro bedragen ten opzichte van een traditioneel schip, maar deze meerinvestering wordt terugverdiend doordat: LNG goedkoper is dan diesel (de wereldvoorraad is groter dan van olie), LNG-motor minder onderhoud nodig heeft dan een dieselmotor (vanwege de schone verbranding) en er geen kostbare nabehandelingstechnieken nodig zijn. Een gemiddeld binnenvaartschip verdient zijn meerinvestering in ca. 10 jaar terug.

LNG motoren

Klaar voor de toekomst: LBM

Wie overstapt op LNG, maakt hierna moeiteloos de overstap naar het nog schonere en CO2-neutrale bio-LNG, ook wel LBM (Liquid Bio Methane) genoemd. LBM wordt geproduceerd uit diverse bronnen zoals afval en mest – dus niet uit eindige, fossiele brandstoffen! – en kan lokaal worden opgewekt. Varen op LBM reduceert de CO2-uitstoot op de hele keten met 70% ten opzichte van diesel. LBM wordt dan ook gezien als de logische opvolger van LNG zodra de productiecapaciteit voldoende is.