Erik Büthker onderscheiden met Pin Award

Erik ontving de Pin Award namens CEN en CENELEC voor zijn rol als voorzitter van CEN/TC 408

22-12-2017

Elke twee jaar onderscheiden CEN en CENELEC (de Europese organisaties voor normalisatie) voorzitters en secretarissen van technische commissies die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan normalisatie in Europa. Op 6 december 2017 vond de ‘Pin Award 2017 Ceremony’ plaats op het nieuwe onderkomen van het CEN-CENELEC Management Center in Brussel. Erik Büthker was een van de tien geselecteerde genomineerden, die uiteindelijk het bijzondere waarderingsteken in ontvangst mocht nemen.

Erik Büthker, werkzaam bij PitPoint Clean Fuels, kreeg de Pin Award voor zijn rol als voorzitter van CEN/TC 408 ‘Natural gas and biomethane for use in transport and biomethane for injection in the natural gas grid’. Deze technische commissie heeft op het verzoek van de Europese Commissie een tweetal Europese normen ontwikkeld die moeten bijdragen aan de Europese Energie Unie. Het betreft kwaliteitsspecificaties voor het invoeden van biomethaan in het aardgasnet (EN 16723-1) en voor het gebruik van biomethaan als transportbrandstof (EN 16723-2). Met deze normen wordt een bijdrage geleverd aan de transitie naar een koolstofarme energievoorziening en schone mobiliteit, waarbij veiligheid en energieleveringszekerheid worden geborgd.

Bij de uitreiking van de Pin Award werd Erik Büthker geroemd om zijn voorzitterskwaliteiten. Er werd gerefereerd aan het gegeven dat hij consensus heeft weten te bereiken over een onderwerp dat gepaard ging met de nodige gevoeligheden en dat zich afspeelde in een speelveld met uiteenlopende belangen. Door goed naar de stakeholders te luisteren en de verschillende belangen goed tegen elkaar af te wegen heeft Erik Büthker in zijn rol als voorzitter het voor elkaar gekregen – met input van experts voor de wetenschappelijke onderbouwing – om de gevraagde Europese normen te publiceren.

Betrokken bij PGS-publicaties

Erik Büthker is geen onbekende voor NEN. Naast zijn werkzaamheden voor CEN/TC 408, is Erik Büthker als voorzitter of expert actief in de projectteams die verantwoordelijk zijn voor PGS-publicaties op het gebied van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen. Het betreft onder anderePGS 25 voor CNG-tankstations, PGS 33-1 voor LNG-tankstations, PGS 33-2 voor LNG-bunkerstations, PGS 35 voor waterstoftankstations en PGS 26 voor het stallen en repareren van CNG- en LNG-voertuigen. Ook is Erik Büthker voorzitter van de normcommissie ’LNG/CNG installaties en equipment’ en participeert hij in andere normalisatieactiviteiten. Daarbij draagt hij normalisatie een warm hart toe, zoals onder meer blijkt uit zijn artikel in de Elsevier special ’Energietransitie’. Ook deze activiteiten hebben ertoe geleid dat Erik Büthker voor de Pin Award genomineerd is.

Meer informatie

Meer informatie over deze onderwerpen of de nominatie, neem contact op met Jeannette Hofman-Züter, clustermanager Energie, e-mail energy@nen.nl.

Dit bericht is met toestemming overgenomen van de website van NEN. U vindt het oorspronkelijke bericht hier.