Albert Heijn en PitPoint vergroenen bevoorrading winkels bij Friese Elfwegentocht

2-07-2018

Tijdens de Friese Elfwegentocht vergroent PitPoint het LNG van de trucks die de Albert Heijn-winkels bevoorraden in de Friese steden die deelnemen aan het evenement. Albert Heijn-supermarkten worden al jaren bevoorraad door LNG-trucks. Tijdens het Friese evenement – ‘twee weken feest zonder een druppel benzine’- dat nog tot 14 juli duurt, zorgen PitPoint en Albert Heijn voor extra vergroening van de toch al schonere brandstof. Daardoor loopt de CO2-winst op naar zo’n 80% ten opzichte van diesel.

Albert Heijn werkt voor de bevoorrading van haar winkels met LNG-trucks (Liquified Natural Gas =  vloeibaar aardgas). Deze trucks zijn niet alleen schoner (minder NOx en fijnstof) ten opzichte van diesel, ze stoten minder CO2 uit en zijn ook nog eens stiller. Zo houdt Albert Heijn rekening met omwonenden en worden ruimere venstertijden gerealiseerd voor de bevoorrading van supermarkten in de binnenstedelijke gebieden.

Friese Elfwegentocht

 Tijdens de Elfwegentocht die nog tot 14 juli duurt, laat Albert Heijn zoveel mogelijk transport vanuit het distributiecentrum in Zwolle richting Friesland rijden met LNG-trucks. Op de beide zondagen, maandagen en dinsdagen beleveren de transportbedrijven Dasko Koel en Vriestransporten, Tielbeke en Wezenberg met in totaal 19 LNG-trucks de 25 Albert Heijn-filialen in Friesland. Dit betekent dat deze dagen 100% van de AH-ritten met verse- en houdbare producten op groen LNG gereden worden. De overige dagen van de Elfwegentocht nemen de 21 LNG-trucks ongeveer 75-80% voor hun rekening. Rijden met ‘gewoon’ LNG bespaart in deze periode naar schatting 10 ton CO2 ten opzichte van dieselgebruik. De vergroening van LNG levert nog eens een extra besparing op van 55 ton CO2 ten opzichte van grijs LNG.

Vergroenen van LNG

PitPoint is al jaren actief in productie en inkoop van groengas en de levering voor mobiliteit. Groengas is gas van hernieuwbare bronnen zoals groente-, fruit- en tuinafval, rioolslib, bermgras en dierlijke mest. Groengas heeft dezelfde chemische samenstelling en kwaliteit als aardgas (grijs gas) en kan dus in het aardgasnet worden ingevoed. Voor de hoeveelheid groengas die PitPoint in het aardgasnet invoedt of inkoopt, ontvangt PitPoint groengascertificaten. Met deze groengascertificaten kan dezelfde hoeveelheid ‘grijs’ LNG vergroend worden. De invoer en vergroening worden geregistreerd en geborgd door het onafhankelijke instituut Vertogas. Het vergroenen van LNG is een mooie tussenstap naar fysiek bio-LNG. Het groengas, dat nu wordt ingevoed in het aardgasnet, kan ook direct worden omgezet in bio-LNG en naar het tankstation worden getransporteerd.

Schoner vervoer

Albert Heijn investeert al geruime tijd in stiller en schoner vervoer. “We zoeken daarbij graag de samenwerking op met onze transporteurs”, zegt Peter Leegstraten, manager inkoop en innovatie van Ahold Delhaize Transport & Inbound Logistics. “We kijken daarbij naar de hele menukaart aan alternatieven voor diesel, en LNG is zeker een goede oplossing voor de zware trucks, in deze fase van de ontwikkeling naar laagst mogelijke emissies in ieder type transport. De LNG-markt is inmiddels een volwassen markt. Trucks zijn vergelijkbaar met dieselvarianten en het netwerk aan LNG-tankpunten heeft inmiddels een landelijke dekking en groeit nog steeds. Bovendien is het een mooie opstap naar bio-LNG. Tijdens de Elfwegentocht nemen wij hier samen met onze transporteurs graag een voorschot op.”