PitPoint.LNG zet plannen voor een aantal nieuwe LNG-tankstations in de ijskast

18-12-2018

De aangekondigde afschaffing van de accijnsteruggaafregeling voor LNG per einde deze maand (!) heeft tot gevolg dat PitPoint.LNG haar voorgenomen investering een aantal nieuwe LNG-tankstations in Nederland voorlopig in de ijskast zet.

PitPoint.LNG bouwt en exploiteert op dit moment vier LNG-tankstations in Nederland en was voornemens om in 2019 nog minimaal drie LNG-stations bij te bouwen.

Voor de korte en middellange termijn geldt LNG als de enige realistische verduurzamingsoptie voor het zware weg- en watertransport. Vanuit de Europese Unie wordt actief gestuurd op het stimuleren van LNG als brandstof voor weg- en watervervoer, als alternatief voor voornamelijk diesel. PitPoint.LNG heeft de afgelopen jaren een bijdrage geleverd aan de koploperpositie die Nederland op dit moment inneemt op het gebied van de uitrol van een LNG-tankinfrastructuur in Europa.

Door de afschaffing van de accijnsteruggaafregeling voor LNG worden investeringen in LNG-tankinfrastructuur en –trucks echter ontmoedigd, keert de dieseltruck terug als enige alternatief en dreigt Nederland zijn Europese koploperpositie kwijt te raken.

PitPoint.LNG maakt zich grote zorgen over het vestigingsklimaat voor LNG-infrastructuur in Nederland en onderzoekt, als gevolg van de afschaffing van deze belangrijke stimuleringsregeling, de mogelijkheid om minimaal drie geplande LNG-stations niet langer in Nederland te hoeven bouwen.

Over PitPoint.LNG

PitPoint.LNG is een joint venture gevormd door PitPoint clean fuels en Primagaz Nederland BV. Deze joint venture richt zich volledig op de realisatie en exploitatie van LNG-infrastructuur voor vrachtwagens en schepen.