Disclaimer

Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd, aangepast, openbaar gemaakt en/of doorgegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TotalEnergies.

Wij streven voor de samenstelling en het onderhoud van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid na. Toch bestaat de mogelijkheid dat de informatie die hier wordt aangeboden niet volledig is of onjuistheden bevat. TotalEnergies is in zijn geheel niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Bepaalde verwijzingen op deze site voeren naar informatiebronnen die door derden worden opengesteld en bijgehouden. TotalEnergies draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die informatiebronnen.