Rekenhulp: de meest duurzame en kosteneffectieve route naar zero emissie

CE Delft-publicatie brengt maatschappelijke kosten en baten OV-bussen in kaart

10-12-2019

Het openbaar busvervoer verduurzaamt in rap tempo. Dat moet ook wel, in het Bestuursakkoord Zero Emissie Bussen is immers afgesproken dat busvervoer in 2030 volledig emissievrij moet zijn. Het uitstippelen van de weg daarnaartoe kan nog een behoorlijke puzzel zijn. Want wat is nou de meest duurzame, maar ook de meest kostenefficiënte voertuigbrandstof bij een concessie: groengas, LNG, elektrisch, waterstof of toch biodiesel? Die vraag is niet 1, 2, 3 te beantwoorden.

Kosten en baten

Aan de ene kant wil een vervoersautoriteit de uitstoot van schadelijke stoffen verlagen, anderzijds willen zij het voorzieningenniveau van het OV hoog houden. Alle vervoerders worden uitgedaagd zo veel mogelijk busvervoer aan te bieden. Een juiste afweging tussen deze kosten en baten is nog niet zo eenvoudig.

Doelstelling van het Klimaatakkoord

PitPoint heeft daarom vorig jaar CE Delft ingeschakeld om de totale maatschappelijke kosten van de verschillende alternatieve brandstoffen/aandrijfvormen voor bijvoorbeeld OV-bussen in kaart te brengen. Daar is het rapport ‘Maatschappelijke kosten en baten OV-bussen’ uit voort gekomen. Daarin wordt zowel naar de financiële kosten als de milieukosten van inzet van bussen in een concessie gekeken. Er wordt specifiek gekeken naar de financiële kosten per vermeden ton CO2-uitstoot. Dat sluit namelijk aan bij de doelstelling van het Klimaatakkoord en we willen het beschikbare budget zo goed mogelijk inzetten.

Scenarioberekeningen

Om tot deze scenarioberekeningen te komen heeft CE Delft naast de eigen kennis onder andere gebruik gemaakt van de praktijkcijfers van PitPoint, cijfers van busfabrikanten, TNO-data en dat aangevuld met kentallen uit verschillende bestaande TCO-modellen en literatuuronderzoek.

Kostenefficiënt

De kosten-inschatting wordt gemaakt voor de totale kosten over de gebruiksduur van de gehele busvloot van een OV-concessie. Uit die scenarioberekeningen komen de meest kostenefficiënte keuze met de meeste milieuwinst voor de vervoerder. Wat blijkt: Een grote CO2-besparing kan kosteneffectief worden gerealiseerd door de transitie naar zero emissie te combineren met de inzet van biobrandstoffen.

Rekenmodel

PitPoint gebruikt de resultaten in het rapport zelf al ruim een jaar om de beste vervoerskeuze voor klanten te berekenen. Behalve het rapport heeft CE Delft voor PitPoint namelijk ook een rekentool ontwikkeld. Met behulp van het rekenmodel kan goed gestuurd worden op CO2-reductie én kostenbesparing. Ben je benieuwd naar de kosten en baten van bepaalde scenario’s? Wij rekenen ze graag met je door op basis van het rekenmodel.

Lees hier het rapport ‘Maatschappelijke kosten en baten OV-bussen’ van CE Delft.